free site design templates


GDPR

Elisabeth Jilderyd från Datainspektionen förklarar vad som är nytt i dataskyddsförordningen som träder i kraft i mitten på 2018.

Spela upp

Dataskyddsförordningen FAQ

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel.

Dataportabilitet, Konsekvensbedömning, Anmälan om Personuppgiftsincident, Dataskyddsombud och Sanktionsavgiften. 

I Sverige är det den nya Integritetsskyddsmyndigheten som kommer få uppdraget som tillsynsmyndighet att övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Som tillsynsmyndighet har de möjlighet att bland annat utfärda varningar och reprimander och att förelägga organisationer att vidta åtgärder. Datainspektionen kan även besluta om att begränsa eller förbjuda behandling och att påföra administrativa sanktionsavgifter.

Att den registrerade personen har rätt att få ut de uppgifter de själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst.

Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna.

LÅT OSS TA ETT SNACK

Hojta nedan om ni vill att vi tar kontakt